psychotherapie

shiva_van_bronsKlachten van je niet gelukkig voelen, geregeld down tot depressief, angstig, boos, zoeken naar oplossingen tot je machteloos voelen zorgen ervoor dat je vaak in een vicieuze cirkel draait.
Geeft dit je het gevoel dat je hard moet werken en alles onder controle moet houden om staande te blijven?
Wil jij uit die cirkel, dichter bij jezelf zijn en je daarin stabiel en veilig voelen, onafhankelijk van de buitenwereld en de situatie?
Dan is er inzicht nodig over de functies van je overlevingsmechanismes en hoe daarmee om te gaan.

Wat doe ik bij psychotherapie:
Ik ga samen met jou heel specifiek je overlevingsmechanismes onderzoeken en in kaart brengen door inzichtelijk te maken wat ze bij jou teweeg brengen, welke overtuigingen eraan ten grondslag liggen en hoe jij je er tot verhoudt. Ik laat je er bewust van worden en je gaat ervaren hoe het is als je van de identificatie met het overlevingsmechanisme los komt. Dit geeft een gevoel van bevrijding. Zo kom je stap voor stap dichter bij je echte kern waarin jij compleet bent. Je gaat ervaren in welke situatie je ook zit, dat jij meer in balans en stabieler bent, losser van je overlevingsmechanismes en de situatie waar je in verkeert.

Je kunt het vergelijken met dat je in het oog van de orkaan zit waar het stil is.

Aanmelden